True
CHUYÊN CUNG CẤP VẬT TƯ, THIẾT BỊ, DỊCH VỤ KỸ THUẬT CHO NGÀNH CÔNG NGHIỆP DẦU KHÍ, HÀNG HẢI, ĐÓNG TÀU VÀ SẢN XUẤT. LÀ ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG & TRUNG TÂM BẢO HÀNH ỦY QUYỀN CỦA HÃNG BOSCH TẠI VŨNG TÀU. ĐẠI LÝ PHÂN PHỐI CÁC SẢN PHẨM WURTH TRONG LĨNH VỰC CÔNG NGHIỆP VÀ CÁC SẢN PHẨM CHĂM SÓC ÔTÔ.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA BÁN HÀNG TIÊU CHUẨN

Bạn nên cập nhật tài liệu này để phản ánh T&C.

Văn bản dưới đây đóng vai trò như một gợi ý và không liên quan đến trách nhiệm của Odoo S.A.

  1. Khách hàng từ bỏ các điều khoản và điều kiện tiêu chuẩn của riêng mình một cách rõ ràng, ngay cả khi chúng được soạn thảo sau các điều khoản và điều kiện bán hàng tiêu chuẩn này. Để có hiệu lực, bất kỳ sự phủ định nào phải được đồng ý trước bằng văn bản.
  2. Our invoices are payable within 21 working days, unless another payment timeframe is indicated on either the invoice or the order. In the event of non-payment by the due date, Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật S365 reserves the right to request a fixed interest payment amounting to 10% of the sum remaining due. Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật S365 will be authorized to suspend any provision of services without prior warning in the event of late payment.
  3. If a payment is still outstanding more than sixty (60) days after the due payment date, Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật S365 reserves the right to call on the services of a debt recovery company. All legal expenses will be payable by the client.
  4. Certain countries apply withholding at source on the amount of invoices, in accordance with their internal legislation. Any withholding at source will be paid by the client to the tax authorities. Under no circumstances can Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật S365 become involved in costs related to a country's legislation. The amount of the invoice will therefore be due to Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật S365 in its entirety and does not include any costs relating to the legislation of the country in which the client is located.
  5. Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật S365 undertakes to do its best to supply performant services in due time in accordance with the agreed timeframes. However, none of its obligations can be considered as being an obligation to achieve results. Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật S365 cannot under any circumstances, be required by the client to appear as a third party in the context of any claim for damages filed against the client by an end consumer.
  6. In order for it to be admissible, Công ty TNHH Thương Mại Kỹ Thuật S365 must be notified of any claim by means of a letter sent by recorded delivery to its registered office within 8 days of the delivery of the goods or the provision of the services.
  7. All our contractual relations will be governed exclusively by Vietnam law.

Phone